ONLINE kurz AJ pro mírně pokročilé (A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v úterý, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin, online přes ZOOM.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 170, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 3060,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v úterý 5. září 2023.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

společenská konverzace

vzpomínky na dovolenou

životopisy slavných osobností

psaní dopisů a e-mailů

problémy a jejich řešení

mezigenerační rozdíly v pohledu na svět

genderové stereotypy

povolání

přijímací pohovor s uchazečem o zaměstnání

části lidského těla a zdravotní potíže

návštěva lékaře

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

předpřítomný čas prostý X minulý čas prostý

procvičování nepravidelných sloves

tvoření slov - přípony

procvičování modálních sloves a jejich opisů:

have to / don´t have to

should / shouldn´t

must / mustn´t

be able to, be allowed to, be supposed to

časové věty

podmínkové věty

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, začneme od 7. lekce v učebnici (str. 56).

Přihláška do kurzu

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi