ONLINE kurz AJ pro mírně pokročilé (A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v úterý, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 16 lekcí (16 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 155, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

16 x 90 min. = 3720,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v úterý 15. března 2022.

Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata:

společenská konverzace

běžný pracovní den lidí různých profesí

vyprávění příběhů

zpráva z tisku - krádež vzácných obrazů

zločiny, které nevyšly

James Bond

atd.

 

Gramatika:

minulý čas prostý - procvičování

nepravidelná slovesa

minulý čas průběhový, tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí

minulý čas prostý X minulý čas průběhový

přídavná jména a příslovce

předložky

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba tři až čtyři roky, začneme od 2. lekce v učebnici (str. 18).

Přihláška do kurzu

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi