ONLINE kurz AJ pro mírně pokročilé (A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v úterý, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 165, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2970,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v úterý 6. září 2022.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

společenská konverzace

vzpomínky na dovolenou

potraviny a nápoje

oblečení

nakupování, ceny zboží, obchody

počítače a internet, eBay

psaní pohlednic

vyplňování formulářů

plány do budoucna, osobní ambice

vyjadřování nálad a pocitů

synonyma a antonyma

život ve městě, místo, kde jsem se narodil(a)

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

procvičování minulého času prostého a průběhového

nepravidelná slovesa

předložky

členy

počitatelnost podstatných jmen

a/an/some/any

something/someone/somebody/somewhere

anything/anyone/anybody/anywhere

nothing/no one/nobody/nowhere

much/many/few/little/a few/a little/a lot of/lots of

slovesné vzorce

vyjadřování budoucnosti: going to/will/přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti

přídavná jména zakončená na -ed/-ing

I like / I´d like / What...like?

stupňování přídavných jmen, srovnávání as....as         

záporné stupňování

who/that/which/where

vztažné věty

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, začneme od 3. lekce v učebnici (str. 29).

Přihláška do kurzu

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi