ONLINE kurz AJ pro středně pokročilé (B1)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve čtvrtek, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 165, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2970,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne ve čtvrtek 8. září 2022.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

společenská konverzace

vzpomínky na dovolenou

cestování, cestovatelské zážitky

jak se zeptat na cestu - procvičování

srovnávání dvou různých věcí, zvažování výhod a nevýhod

objevy a vynálezy, které změnily svět

neuvěřitelné příběhy z tisku

co mě vytáčí a irituje, vyjadřování nespokojenosti

rozhovory po telefonu

mobilní telefony, SMS zprávy

recenze knih a filmů

svět jako globální vesnice

životní dilemata

mé ambice, plány a sny

supervulkány ohrožující naši planetu

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

podmínkové věty - procvičování

make, do, take, get

rod činný a trpný

might

frázová slovesa

zvolání: such /such a(n) /so /so many /so much

gramatické kvízy

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro středně pokročilé studenty, začneme od 9. lekce v učebnici (str. 73).

přihláška do kurzu

 

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi

Témata pro tento školní rok:

základní osobní údaje

jednoduchá společenská konverzace
rodina a členové širší rodiny
průběh běžného dne a týdne

číslovky
časové údaje

dny v týdnu, měsíce, roční období, letopočty

státy a národnosti

povolání
nakupování, ceny zboží
jídlo a nápoje, objednávání v restauraci

jednoduchý telefonický rozhovor

jednoduchý dopis

přídavná jména, protiklady
volný čas, koníčky, dovolená
domov, bydlení, místnosti v bytě, nábytek
život ve městě
jak se zeptat na cestu
atd.

 

Gramatika pro tento školní rok:

přítomný čas prostý
tvoření otázek, záporu a krátkých odpovědí
zájmena
číslovky
časové údaje
základní předložky
členy

přivlastňování

there is/there are
some/any
this/that/these/those