ONLINE kurz AJ pro středně pokročilé (B1)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v pondělí, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin, online přes ZOOM.

Délka kurzu je 16 lekcí (16 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 170, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

16 x 90 min. = 4080,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v pondělí 4. března 2024.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata do konce června:

společenská konverzace

přítomný čas prostý a průběhový - procvičování

minulý čas prostý a průběhový - procvičování

předpřítomný čas prostý a průběhový - procvičování

různé způsoby vyjadřování budoucnosti - procvičování

procvičování tvoření otázek a odpovědí v různých časech, tázací zájmena

procvičování krátkých odpovědí v různých časech

pomocná slovesa

have to, should - procvičování

gramatické kvízy

rodiny v různých zemích světa

fakta, která vás překvapí

neformální dopis

tvoření slov

kvízy na procvičování slovní zásoby

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway - Intermediate the FOURTH edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Intermediate the FOURTH edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro středně pokročilé studenty, začneme od 1. lekce v učebnici.

 

přihláška do kurzu

 

New Headway Intermediate BookHeadway Intermediate Workbook