ONLINE kurz AJ pro středně pokročilé (B1)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v pondělí, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 15 lekcí (15 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 165, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

15 x 90 min. = 3712,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v pondělí 27. února 2023.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata:

společenská konverzace

životní dilemata

mé ambice, plány a sny

supervulkány ohrožující naši planetu

život na ulici

slavní cestovatelé a průzkumníci

autobiografie

might

frázová slovesa

zvolání: such /such a(n) /so /so many /so much

předpřítomný čas prostý a průběhový

been X gone

slovesa bring /take /come /go

gramatické i zábavné kvízy

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro středně pokročilé studenty, začneme od 11. lekce v učebnici (str. 89).

přihláška do kurzu

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi