ONLINE kurz AJ pro mírně pokročilé (A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve čtvrtek, vždy hodinu a půl - od 16:00 do 17:30 hodin, online přes ZOOM.

Délka kurzu je 16 lekcí (16 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 170, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

16 x 90 min. = 4080,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne ve čtvrtek 14. března 2024.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata do konce června:

společenská konverzace

procvičování přítomného času prostého a průběhového

procvičování minulého času prostého

will / going to

přítomný čas prostý a průběhový pro vyjádření budoucnosti

infinitiv vyjadřující záměr, účel

procvičování tvoření otázek, tázací zájmena

přídavná jména a příslovce

přídavná jména zakončená na -ed / -ing

vyprávění v minulém čase

moje plány do budoucna

předpovědi budoucnosti

vyjadřování návrhů, námětů + přijmutí / odmítnutí

volnočasové aktivity, sport

nebezpečné sporty

počasí, předpověď počasí

psaní pohlednic

vyjadřování nálad a pocitů

Císařovy nové šaty

Frankenstein

obchody a nakupování

potřeby pro osobní hygienu, nákup v drogerii

atd.

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, začínáme od 12. lekce v učebnici (str. 92).

přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook