ONLINE kurz AJ pro mírně pokročilé (A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve čtvrtek, vždy hodinu a půl - od 16:00 do 17:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 165, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2970,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne ve čtvrtek 8. prosince 2022.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata do konce června:

společenská konverzace

vyprávění v minulém čase

potraviny, nápoje, ovoce, zelenina

národní jídla různých zemí světa

obchody a nakupování

objednávání v restauraci

vyjadřování zdvořilých nabídek a žádostí

rezervace ubytování v hotelu

život ve městě a na venkově

významné budovy ve městě

moje oblíbené město

popis cesty

popis osob, oblečení

části lidského těla

nákup v obchodě s oděvy

atd.

 

Gramatika do konce června:

procvičování přítomného času prostého

procvičování minulého času prostého

nepravidelná slovesa

I like/I´d like

počitatelnost podstatných jmen

a/an/some/any

much/many/little/few/a little/a few/a lot of/lots of

stupňování přídavných jmen

have/have got

who/which/where - vztažné věty

-ing form

přítomný čas průběhový - tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí

přítomný čas prostý X přítomný čas průběhový

Whose + přivlastňování + přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná

although, but, because, too, both, for example

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, začínáme od 9. lekce v učebnici (str. 70).

přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook