ONLINE kurz AJ pro mírně pokročilé (A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v pondělí, vždy hodinu a půl - od 16:00 do 17:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 17 lekcí (17 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 155, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

17 x 90 min. = 3952,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v pondělí 28. února 2022.

Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata:

společenská konverzace

vyprávění v minulém čase

moje rodina a moji přátelé

významné životní události

životy slavných osobností

převratné vynálezy

potraviny, nápoje, ovoce, zelenina

národní jídla různých zemí světa

obchody a nakupování

objednávání v restauraci

vyjadřování zdvořilých nabídek a žádostí

atd.

 

Gramatika:

přítomný čas prostý - procvičování

minulý čas prostý - procvičování

nepravidelná slovesa

zájmena

předložky

členy

and, so, but, because, when, until

I like/I´d like

počitatelnost podstatných jmen

a/an/some/any

much/many/little/few/a little/a few/a lot of/lots of

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba dva roky, začínáme od 8. lekce v učebnici.

přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook