ONLINE kurz AJ pro mírně pokročilé (A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v pondělí, vždy hodinu a půl - od 16:00 do 17:30 hodin, online přes ZOOM.

Délka kurzu je 16 lekcí (16 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 170, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

16 x 90 min. = 4080,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v pondělí 4. března 2024.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata do konce června:

procvičování přítomného času prostého a průběhového

procvičování minulého času prostého

nepravidelná slovesa

procvičování tvoření otázek, tázací zájmena

přídavná jména a příslovce

přídavná jména zakončená na -ed / -ing

předpřítomný čas prostý - tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí

ever, never, yet, just, already

předpřítomný čas prostý X minulý čas prostý

been X gone

společenská konverzace

vyprávění v minulém čase

vyjadřování nálad a pocitů

vyprávění příběhů

Císařovy nové šaty

Frankenstein

obchody a nakupování

potřeby pro osobní hygienu, nákup v drogerii

státy, které jsem navštívil(a)

cestování

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, začínáme od 13. lekce v učebnici (str. 101).

 

přihláška do kurzu

 

 

Ele3Elementary Workbook