ONLINE kurz AJ pro středně pokročilé (B1+/B2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve středu, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin, online přes ZOOM.

Délka kurzu je 15 lekcí (15 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude v září navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 170, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

15 x 90 min. = 3825,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne ve středu 6. března 2024.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata do konce června:

společenská konverzace

kvízy na procvičování slovní zásoby

gramatické kvízy

have got to

tázací dovětky

předložky

spojování vět, souvětí

modální slovesa a opisy modálních sloves

frázová slovesa

vyprávění příběhů

vyjadřování názorů

důležité životní mezníky: narození-sňatek-rozvod-úmrtí

vyjadřování zdvořilých nabídek a žádostí

morální dilemata

pravidla, předpisy, zákony

navštivte Velkou Británii - doporučení pro cestovatele

pravidla etikety

tak jako ve staré Anglii - život v době viktoriánské

zlatá léta sedmdesátá

životopisy slavných osobností

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Intermediate the FOURTH edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Intermediate the FOURTH edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro středně pokročilé studenty, začneme od 3. lekce v učebnici (str. 29).

 

Přihláška do kurzu

New Headway Intermediate BookHeadway Intermediate Workbook