ONLINE kurz AJ pro středně pokročilé (B1+/B2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve středu, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 16 lekcí (16 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 165, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

16 x 90 min. = 3960,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne ve středu 15. března 2023.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata:

společenská konverzace

britská královská rodina

povolání, svět práce

dopisy a e-maily - osobní a formální

volnočasové aktivity

důležité životní mezníky: narození-sňatek-rozvod-úmrtí

geniální malíř Vincent Van Gogh

neštěstí v britském muzeu - novinový článek, rozhlasová zpráva a stručný souhrn

Romeo a Julie - klasický milostný příběh ve formě komiksu

milostný románek z londýnského metra

vyprávění příběhů

rozšiřování slovní zásoby, odvozování slov, předpony a přípony

rod činný a trpný

předminulý čas prostý a průběhový

used to

gramatické kvízy

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Intermediate the FOURTH edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Intermediate the FOURTH edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro středně pokročilé studenty, začneme od 2. lekce v učebnici (str. 17).

Přihláška do kurzu

New Headway Intermediate BookHeadway Intermediate Workbook