Vyšehrad - AJ pro středně pokročilé (B1)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve středu, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin v prostorách škol JÚ, U Jedličkova ústavu 2, 140 00 Praha 4 - poblíž stanice metra C Vyšehrad.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 125, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2250,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne ve středu 6. prosince 2017.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

společenská konverzace

rozšiřování slovní zásoby, odvozování slov, předpony a přípony

vyprávění příběhů

vyjadřování zdvořilých nabídek a žádostí

morální dilemata

pravidla, předpisy, zákony

navštivte Velkou Británii - doporučení pro cestovatele

pravidla etikety

tak jako ve staré Anglii - život v době viktoriánské

zlatá léta sedmdesátá

životopisy slavných osobností

předpovědi budoucnosti

svět v roce 2060

extrémní klimatické jevy

předpověď počasí

moje budoucnost - záměry, plány, přání a sny

vesmír a vesmírná turistika

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

tázací dovětky

předložky

before, as soon as, while, during, when, but, However, so, who - spojování vět

modální slovesa a opisy modálních sloves

frázová slovesa

různé způsoby vyjadřování budoucnosti

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Intermediate the FOURTH edition

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.

Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Intermediate the FOURTH edition - Student's Book a pracovní sešit Workbook, kurz začíná od třetí lekce této učebnice (str. 29).

Přihláška do kurzu

New Headway Intermediate BookHeadway Intermediate Workbook