Háje - AJ pro středně pokročilé (B1)

 

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve středu, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

 

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

 

   Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

 

   12 x 90 min. = 2700,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

                                                                           

Výuka začne ve středu 4. prosince 2019.

 

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

 

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

společenská konverzace

dávní cestovatelé

vyprávění příběhů

zkáza Titaniku

příběh o Trojském koni

rozšiřování slovní zásoby, odvozování slov, předpony a přípony

co nám nahání strach

části lidského těla, řeč těla

číselné údaje

šikana ve školách a možnosti řešení

zločiny, které nevyšly

setkání zločince s obětí

sociální svědomí a sociální cit

morální dilemata

výhody a nevýhody, argumenty pro a proti

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

slovesné vzorce

reporting verb + infinitive

frázová slovesa

procvičování podmínkových vět

procvičování modálních sloves

modální sloveso + have + příčestí minulé (past modals)

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Intermediate the FOURTH edition

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.

Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Intermediate the FOURTH edition - Student's Book a pracovní sešit Workbook, kurz začíná od 8. lekce této učebnice (str. 65).

Přihláška do kurzu

New Headway Intermediate BookHeadway Intermediate Workbook