ONLINE kurz AJ pro středně pokročilé (B1+)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve středu, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 155, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2790,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne ve středu 8. prosince 2021.

Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata do konce června:

společenská konverzace

počítače a svět internetu

stará a nová architektura

slavná města a velkoměsta

New York

ztráty a nálezy

optické klamy

skutečnost a nebo fikce

rozšiřování slovní zásoby, odvozování slov, předpony a přípony, složená podstatná jména

atd.

 

Gramatika do konce června:

jmenné fráze - slova před podstatným jménem a za podstatným jménem

procvičování členů

přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná

zvratná zájmena

all X every

each other

also / as well / too

frázová slovesa

modální slovesa pro vyjádření pravděpodobnosti

modální sloveso + have + příčestí minulé (past modals)

gramatické kvízy

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Intermediate the FOURTH edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Intermediate the FOURTH edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro středně pokročilé studenty, začneme od 10. lekce v učebnici (str. 81).

Přihláška do kurzu

New Headway Intermediate BookHeadway Intermediate Workbook