ONLINE kurz AJ pro pokročilé začátečníky (A1+)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v úterý, vždy hodinu a půl - od 16:00 do 17:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 18 lekcí (18 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 165, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

18 x 90 min. = 4455,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v úterý 28. února 2023.

Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata:

jednoduchá společenská konverzace

průběh běžného dne a týdne

časové údaje

dny v týdnu, měsíce, roční období, letopočty

povolání

jednoduchý dopis

volný čas, koníčky, dovolená

bydlení, místnosti v bytě, vybavení bytu, nábytek

popis cesty

přítomný čas prostý

tvoření otázek, záporu a krátkých odpovědí

zájmena

předložky

there is / there are

some / any

this / that / these / those

can/could

minulý čas prostý - tvoření kladných a záporných vět, otázek a krátkých odpovědí

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook