Háje - AJ pro pokročilé začátečníky (A1+/A2)

 

Informace o kurzu a cena:

 

Výuka bude probíhat 1x týdně - v pondělí, vždy hodinu a půl - od 16:05 do 17:35 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

 

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

 

Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

 

12 x 90 min. = 2700,- Kč.

 

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

 

Výuka začne v pondělí 7. září 2020.

 

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

 

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

vzpomínky na dovolenou

vyprávění v minulém čase

životy slavných osobností

objevy a vynálezy

moje rodina a moji přátelé

významné životní události, svátky a oslavy

potraviny, nápoje, ovoce, zelenina

národní jídla různých zemí světa

obchody a nakupování

objednávání v restauraci

vyjadřování zdvořilých nabídek a žádostí

rezervace ubytování v hotelu

život ve městě a na venkově

významné budovy ve městě

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

procvičování přítomného času prostého

opakování časových údajů

letopočty, datum

adverbs of frequency

zájmena

předložky

procvičování minulého času prostého

nepravidelná slovesa

last/yesterday/ago

procvičování can/can´t/could/couldn´t

I like/I´d like

počitatelnost podstatných jmen

a/an/some/any

much/many/little/few/a little/a few/a lot of/lots of

stupňování přídavných jmen

have/have got

who/which/where - vztažné věty

 

Učebnice:

 

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.

 

Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

 

Kurz je určen pro pokročilé začátečníky až mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba rok až dva roky, začínáme od 8. lekce v učebnici.

přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook