Vyšehrad - AJ pro pokročilé začátečníky (A1+/A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve čtvrtek, vždy hodinu a půl - od 16:05 do 17:35 hodin v prostorách škol JÚ, U Jedličkova ústavu 2, 140 00 Praha 4 - poblíž stanice metra C Vyšehrad.

Délka kurzu je 13 lekcí (13 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 135, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

13 x 90 min. = 2632,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne ve čtvrtek 14. března 2019.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata:

jednoduchá společenská konverzace

vyprávění v minulém čase

moje dovolená

životy slavných osobností

objevy a vynálezy

moje rodina a moji přátelé

významné životní události, svátky a oslavy

atd.

 

Gramatika:

minulý čas prostý - procvičování

nepravidelná slovesa

ago

and, so, but, because, when, until

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Na konci školního roku budete schopni vést základní konverzaci na dané téma (moje rodina a moji přátelé, významné události v mém životě, jak jsem strávil(a) dovolenou atd.).

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro pokročilé začátečníky, kteří se angličtinu učili zhruba rok, začínáme od 7. lekce v učebnici (str. 54).

 

přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook