Vyšehrad - AJ pro mírně pokročilé (A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve čtvrtek, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin  v prostorách škol JÚ, U Jedličkova ústavu 2, 140 00 Praha 4 - poblíž stanice metra C Vyšehrad.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 135, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2430,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne ve čtvrtek 6. září 2018.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

společenská konverzace

cestování

odbavení na letišti

rodina a přátelé

průběh běžného dne - denní rutina

běžný pracovní den lidí různých profesí

kancelářské potřeby

životní styl, život ve městě, můj byt

neformální dopis a e-mail

vyprávění příběhů

kuriózní zločiny

James Bond

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

přítomný čas prostý X přítomný čas průběhový - procvičování

procvičování have/have got, tvoření otázek, záporu, minulého času

but, although, however, so, because - spojování vět

minulý čas prostý - procvičování

nepravidelná slovesa

minulý čas prostý X předpřítomný čas prostý - procvičování

minulý čas průběhový, tvoření otázek a záporu

minulý čas prostý X minulý čas průběhový

přídavná jména a příslovce

předložky

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.

Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

(Na začátku kurzu ještě dokončíme 14. lekci učebnice New Headway Elementary the THIRD edition.)

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba tři až čtyři roky, začneme od 1. lekce v učebnici.

 

Přihláška do kurzu

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi

Témata pro tento školní rok:

základní osobní údaje

jednoduchá společenská konverzace
rodina a členové širší rodiny
průběh běžného dne a týdne

číslovky
časové údaje

dny v týdnu, měsíce, roční období, letopočty

státy a národnosti

povolání
nakupování, ceny zboží
jídlo a nápoje, objednávání v restauraci

jednoduchý telefonický rozhovor

jednoduchý dopis

přídavná jména, protiklady
volný čas, koníčky, dovolená
domov, bydlení, místnosti v bytě, nábytek
život ve městě
jak se zeptat na cestu
atd.

 

Gramatika pro tento školní rok:

přítomný čas prostý
tvoření otázek, záporu a krátkých odpovědí
zájmena
číslovky
časové údaje
základní předložky
členy

přivlastňování

there is/there are
some/any
this/that/these/those