Háje - AJ pro mírně pokročilé (A2)

Výuka bude probíhat 1x týdně - v úterý, vždy hodinu a půl - od 16:05 do 17:35 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2700,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v úterý 3. září 2019.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

 

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

vzpomínky na dovolenou

potraviny, nápoje, ovoce, zelenina

národní jídla různých zemí světa

obchody a nakupování

objednávání v restauraci

vyjadřování zdvořilých nabídek a žádostí

rezervace ubytování v hotelu

život ve městě a na venkově

významné budovy ve městě

moje oblíbené město

popis cesty

popis osob, oblečení

části lidského těla

charakterové vlastnosti

přídavná jména

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

procvičování přítomného času prostého

opakování časových údajů

letopočty, datum

adverbs of frequency

zájmena

předložky

procvičování minulého času prostého

nepravidelná slovesa

last/yesterday/ago

procvičování can/can´t/could/couldn´t

I like/I´d like

počitatelnost podstatných jmen

a/an/some/any

much/many/little/few/a little/a few/a lot of/lots of

stupňování přídavných jmen

have/have got

who/which/where - vztažné věty

-ing form

přítomný čas průběhový - tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí

přítomný čas prostý X přítomný čas průběhový

Whose + přivlastňování + přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Na konci školního roku budete schopni vést základní konverzaci na dané téma (moje dovolená, moje oblíbené jídlo, místo, kde žiju, dokážete si objednat v restauraci a nakoupit v obchodě, zvládnete se zeptat na cestu, vyřídíte rezervaci ubytování v hotelu atd.).

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Elementary the THIRD edition- Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba dva roky, začínáme od 9. lekce v učebnici (str. 69).

přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook