ONLINE kurz AJ pro mírně pokročilé (A2)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve středu, vždy hodinu a půl - od 16:00 do 17:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Kurzovné činí 155, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne dle domluvy - v případě zájmu o kurz, prosím, napište, a domluvíme se na termínu zahájení, který Vám bude vyhovovat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maximální počet studentů ve skupině je 10.

 

Témata:

společenská konverzace

vzpomínky na dovolenou

rodina a přátelé

průběh běžného dne - denní rutina

běžný pracovní den lidí různých profesí

kancelářské potřeby

životní styl, život ve městě, můj byt

 

 

Gramatika:

přítomný čas prostý X přítomný čas průběhový

minulý čas prostý a nepravidelná slovesa - procvičování

předpřítomný čas prostý - procvičování

procvičování have/have got, tvoření otázek, záporu, minulého času

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba tři až čtyři roky, začne od 1. lekce v učebnici.

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi