Vyšehrad - AJ pro mírně pokročilé (A2)

 

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v úterý, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin v prostorách škol JÚ, U Jedličkova ústavu 2, 140 00 Praha 4 - poblíž stanice metra C Vyšehrad.

Délka kurzu je 14 lekcí (14 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

 

Kurzovné činí 135, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

14 x 90 min. = 2835,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

 

Výuka začne v úterý 19. března 2019.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

 

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata:

společenská konverzace

popis cesty

popis osob, oblečení

části lidského těla

nákup v obchodě s oděvy

-ing form

přítomný čas průběhový - tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí

přítomný čas prostý X přítomný čas průběhový

Whose + přivlastňování + přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná

although, but, because, too, both, for example

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět mluvené řeči i psanému textu.

 

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Elementary the THIRD edition- Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba dva roky, začínáme od 10. lekce v učebnici (str. 78).

Přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook