Háje - AJ pro mírně pokročilé (A2)

 

Výuka bude probíhat 1x týdně - v úterý, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

 

Délka kurzu je 16 lekcí (16 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude v září navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

 

Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

 

16 x 90 min. = 3600,- Kč.

 

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

 

Výuka začne v úterý 10. března 2020.

 

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

 

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Témata:

 

společenská konverzace

vyjadřování návrhů, námětů + přijmutí / odmítnutí

vyprávění příběhů

Frankenstein

vyjadřování nálad a pocitů

přídavná jména a příslovce      

atd.

 

Gramatika:

 

procvičování přítomného času prostého a průběhového

procvičování minulého času prostého

nepravidelná slovesa

zájmena

předložky

členy

přídavná jména a příslovce

procvičování tvoření otázek, tázací zájmena

 

 

Učebnice:

 

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.

 

Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

 

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba tři roky, začínáme od 13. lekce v učebnici.

Přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook