Háje - AJ pro mírně pokročilé (A2)

Výuka bude probíhat 1x týdně - v úterý, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2700,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v úterý 3. září 2019.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

 

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

společenská konverzace

moje dovolená

nákup v obchodě s oděvy

moje plány do budoucna

předpovědi budoucnosti

vyjadřování návrhů, námětů + přijmutí / odmítnutí

volnočasové aktivity, sport

nebezpečné sporty

vyprávění příběhů

Frankenstein

vyjadřování nálad a pocitů

přídavná jména a příslovce      

počasí

psaní pohlednic

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

procvičování přítomného času prostého a průběhového

procvičování minulého času prostého

nepravidelná slovesa

zájmena

předložky

členy

přídavná jména + procvičování stupňování

přídavná jména a příslovce

Whose + přivlastňování + přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná

although, but, because, too, both, for example

prostředky pro vyjádření budoucnosti - going to, will, přítomný čas průběhový

infinitiv vyjadřující záměr, účel

procvičování tvoření otázek, tázací zájmena

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.

Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se angličtinu učili zhruba tři roky, začínáme od 11. lekce v učebnici (str. 85).

Přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook