Háje - AJ pro mírně pokročilé (A2+)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v pondělí, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

   Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

   12 x 90 min. = 2700,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v pondělí 9. prosince 2019.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

společenská konverzace

životopisy slavných osobností

povolání

žádost o zaměstnání

přijímací pohovor

psaní dopisů a e-mailů

problémy a jejich řešení

mezigenerační rozdíly v pohledu na svět

genderové stereotypy

části lidského těla

návštěva lékaře

atd.

 

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

předpřítomný čas prostý X minulý čas prostý

procvičování nepravidelných sloves

have to / don´t have to

should / shouldn´t

must / mustn´t

tvoření slov - přípony

časové věty

first conditional

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.

Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně až středně pokročilé studenty, začneme od 7. lekce v učebnici (str. 56).

Přihláška do kurzu

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi