ONLINE kurz AJ pro mírně až středně pokročilé (A2+/B1)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v pondělí, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin, online přes Microsoft Teams.

Délka kurzu je 17 lekcí (17 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 155, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

17 x 90 min. = 3952,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v pondělí 28. února 2022.

Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata:

společenská konverzace

cestování, cestovatelské zážitky

jak se zeptat na cestu - procvičování

srovnávání dvou různých věcí, zvažování výhod a nevýhod

objevy a vynálezy, které změnily svět

rod činný a trpný

gramatické kvízy a doplňovačky

poslechová cvičení

konverzační aktivity

 

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, pořiďte učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro mírně až středně pokročilé studenty, začneme od 9. lekce v učebnici (str. 74).

přihláška do kurzu

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi