Háje - AJ pro mírně až středně pokročilé (A2+/B1)

 

Informace o kurzu a cena:

 

Výuka bude probíhat 1x týdně - v pondělí, vždy hodinu a půl - od 18:00 do 19:30 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

 

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

 

   Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

 

   12 x 90 min. = 2700,- Kč.

 

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

 

Výuka začne v pondělí 7. září 2020.

 

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

 

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

 

společenská konverzace

vzpomínky na dovolenou

psaní dopisů a e-mailů

povolání

žádost o zaměstnání

pohovor s uchazečem o zaměstnání

problémy a jejich řešení

mezigenerační rozdíly v pohledu na svět

genderové stereotypy

části lidského těla

zdravotní stav, návštěva lékaře

cestování, cestovatelské zážitky

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

 

procvičování modálních sloves a jejich opisů:

have to / don´t have to

should / shouldn´t

must / mustn´t

be able to, be allowed to, be supposed to

časové věty

podmínkové věty

 

Učebnice:

 

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition.

 

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.

 

Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Pre-Intermediate the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

 

Kurz je určen pro mírně až středně pokročilé studenty, začneme od 8. lekce v učebnici (str. 65).

Přihláška do kurzu

pre-Int. 3pre-Int 3 cvi