Háje - AJ pro pokročilé začátečníky (A1+)

 

Informace o kurzu a cena:

 

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve středu, vždy hodinu a půl - od 16:05 do 17:35 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

 

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

 

Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

 

12 x 90 min. = 2700,- Kč.

 

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

 

Výuka začne ve středu 2. září 2020.

 

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

 

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

 

jednoduchá společenská konverzace

věci na mém pracovním stole, běžné kancelářské potřeby

časové údaje, dny v týdnu, měsíce, roční období, letopočty

průběh běžného dne a týdne

povolání

volný čas, koníčky

domov, bydlení, místnosti v bytě, nábytek

život ve městě, budovy ve městě, obchody

jídlo a nápoje, objednávání v restauraci

jak se zeptat na cestu

jednoduché telefonické rozhovory

mobilní telefony, psaní SMS zpráv

jednoduchý dopis příteli

jednoduchý průvodní dopis k žádosti o zaměstnání

řadové číslovky, datum

vyprávění v minulém čase

moje dovolená

životy slavných osobností

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

 

přítomný čas prostý - procvičování tvoření otázek, záporu a krátkých odpovědí

zájmena

základní předložky

členy

there is/there are

some/any

this/that/these/those

and, so, but, because, when, until

can/can´t/could/couldn´t

minulý čas prostý - tvoření otázek, záporu, krátkých odpovědí

nepravidelná slovesa

řadové číslovky, datum

 

Učebnice:

 

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Na konci školního roku budete schopni vést základní konverzaci na dané téma (moje rodina a moji přátelé, můj domov, významné události v mém životě, jak jsem strávil(a) dovolenou, budete se umět zeptat na cestu, zvládnete jednoduchý telefonický rozhovor atd.).

 

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

 

Kurz je určen pro pokročilé začátečníky, kteří se angličtinu učili zhruba půl roku až rok, začínáme od 3. lekce v učebnici.

Přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook