Vyšehrad - AJ pro falešné začátečníky (A1+)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - v pondělí, vždy hodinu a půl - od 16:05 do 17:35 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

Délka kurzu je 9 lekcí (9 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude v září navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

Kurzovné činí 135, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

9 x 90 min. = 1822,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

Výuka začne v pondělí 15. dubna 2019.

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata:

jednoduchá společenská konverzace

dny v týdnu, měsíce, roční období, letopočty

povolání

můj pracovní den

jednoduchý dopis

volný čas, koníčky, dovolená

atd.

 

Gramatika:

přítomný čas prostý - procvičování

zájmena

základní předložky

členy

 

Učebnice:

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru. Rozšíříte si slovní zásobum, zlepší se vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook.

Kurz je určen pro falešné začátečníky, kteří se angličtinu již několik měsíců učili, začneme od 4. lekce v učebnici.

přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook