AJ pro falešné začátečníky (A1)

Informace o kurzu a cena:

Výuka bude probíhat 1x týdně - ve čtvrtek, vždy hodinu a půl - od 16:05 do 17:35 hodin v prostorách Modré školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 - u stanice metra C Háje.

 

Délka kurzu je 12 lekcí (12 po sobě následujících týdnů). Na tento kurz bude navazovat další kurz, v němž mohou účastníci pokračovat.

 

Kurzovné činí 150, - Kč za 1 hodinu (= 60 minut) výuky.

12 x 90 min. = 2700,- Kč.

Kurzovné za zameškané lekce se nevrací.

 

Výuka začne ve čtvrtek 9. ledna 2020.

 

Maximální počet studentů ve skupině je 12.

 

Místo v kurzu si, prosím, rezervujte e-mailem na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Témata pro tento školní rok do konce června:

jednoduchá společenská konverzace

průběh běžného dne a týdne

časové údaje

dny v týdnu, měsíce, roční období, letopočty

povolání

nakupování, ceny zboží

jídlo a nápoje, objednávání v restauraci

jednoduchý telefonický rozhovor

jednoduchý dopis

přídavná jména, protiklady

volný čas, koníčky, dovolená

atd.

 

Gramatika pro tento školní rok do konce června:

přítomný čas prostý

tvoření otázek, záporu a krátkých odpovědí

zájmena

číslovky

časové údaje

základní předložky

členy

 

 

Učebnice:

 

Výuka bude probíhat s využitím osvědčených, u nás i ve světě hojně používaných učebních materiálů New Headway Elementary the THIRD edition.

 

 

Kurz je určen pro dospělé, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit v běžných životních situacích. Slovní zásoba obsahuje základní, často používaná slova a slovní spojení, potřebná pro základní dorozumění v anglickém jazyce. Gramatické jevy jsou představovány postupně a jsou zasazeny v kontextu obvyklých životních situací, aby studenti mohli vnímat, jak se jejich jazykové schopnosti v cizím jazyce postupně rozvíjejí, a aby nabývali při komunikaci čím dál větší sebedůvěru.Rozšíříte si slovní zásobu, zlepší se Vaše schopnost konverzovat v angličtině a porozumět psanému textu i mluvené řeči.

 

 

Již na první hodinu si, prosím, zakupte a s sebou přineste učebnici New Headway Elementary the THIRD edition - Student's Book - a pracovní sešit Workbook. Kurz začíná od 2. lekce v učebnici (str. 18).

 

Kurz je určen pro falešné začátečníky, nikoli pro úplné začátečníky.

přihláška do kurzu

Ele3Elementary Workbook